Kevin Ottomeyer

ผู้อำนวยการ • สถาปัตยกรรมโซลูชัน • Teradici

 

ในฐานะสถาปนิกโซลูชันหลักสำหรับ M&E ที่เคยได้รับรางวัล Emmy Award ปัจจุบัน เควิน ออตโตเมเยอร์ เป็นผู้อำนวยการระดับสากลด้านสถาปัตยกรรมโซลูชันที่ Teradici ตอนนี้ เขามุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนและสร้างอิทธิพลให้กับแผนงานสำหรับ CAS และ CAS Manager สองโซลูชันของ Teradici ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก