สมัครรับจดหมายข่าว Connected Ink

จดหมายข่าวจาก Wacom Connected Ink เป็นบริการอีเมลฟรีที่จะแจ้งข่าวสารหรือหัวข้อสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับ Connected Ink ให้สมาชิกทราบ

หากต้องการสมัครรับข้อมูล ให้สมัครรับข้อมูลและคลิก "ส่ง"