1:30 - 2:30 (UTC+09:00), 17 พฤศจิกายน

การเรียนรู้ไปข้างหน้า: การใช้ดิจิทัลในรูปแบบที่ถูกต้องสามารถเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้อย่างไร

ภาษาอังกฤษเท่านั้น
สตรีมออนไลน์ และ บนเวทีใน :ดัสเซลดอร์ฟ

การระบาดใหญ่ได้เร่งการใช้ดิจิทัลในการศึกษา ความคิดริเริ่มและโซลูชันมากมายเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนและเติบโตเมื่อเวลาผ่านไป แต่หนึ่งปีครึ่งผ่านไป เรายังคงห่างไกลจากจุดที่เราเป็นได้และควรจะเป็น ความเข้าใจผิด การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และความไม่แน่นอนของผู้มีอำนาจตัดสินใจคือตัวกำหนดสภาพแวดล้อมในแต่ละวันของสถาบันการศึกษา คุณครู และนักเรียน การสนทนาระหว่าง Max Maendler จาก eduki และ Heidi Wang จาก Wacom ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับโอกาสและอันตรายของสังคมสู่การศึกษาเชิงดิจิทัล