23:00 - 0:00 (UTC+09:00), 16 พฤศจิกายน

การสร้างสะพานเชื่อม: วิธีที่คุณครูและบริษัทใช้ผสมผสานการศึกษาแบบแอนะล็อกและดิจิทัลเข้าด้วยกัน

ภาษาเยอรมัน พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ
สตรีมออนไลน์

เป็นเวลาหลายร้อยปี ที่ชอล์กและปากกาเป็นเสาหลักของการศึกษาทางวิชาการ STAEDTLER ได้จัดส่งปากกาให้กับคุณครูและนักเรียนมาตั้งแต่ปี 1835 ไม่นานมานี้นี่เอง STAEDTLER ได้ร่วมมือกับ Wacom ย้ายเข้ามาสู่ปากกาดิจิทัลเพื่อการศึกษา เราจะค้นหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างเครื่องมือดิจิทัลและแอนะล็อกได้อย่างไร STAEDTLER และ Wacom จะอภิปรายร่วมกันกับคุณครูสองท่านผู้ใช้หมึกดิจิทัลในชั้นเรียนของตัวเองในหัวข้อวิธีสร้างสะพานเชื่อมที่ดีที่สุดระหว่างชอล์กและปากกาแบบแอนะล็อกและดิจิทัลในโรงเรียน