ไฮดี้ วัง

เอสพีวี • ฝ่ายหมึก • Wacom

ไฮดี้หลงใหลเกี่ยวกับหมึกและนวัตกรรม สำหรับเธอ หมึกคือภาพสะท้อนและการตอบสนองของจิตวิญญาณและจิตใจของเรา ในฐานะหัวหน้าแผนกหมึก เธอเป็นผู้นำเทคโนโลยีหมึกและบริการที่ วาคอม คำขวัญของเธอคือ "คุณค่าถูกสร้างขึ้นโดยการเชื่อมต่อ" ดังนั้นเธอจึงมุ่งเน้นที่การเป็นหุ้นส่วน จุดประสงค์ของเทคโนโลยีคือการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมาย นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท ยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของ สมาคมเครื่องเขียนดิจิทัล