ภาษาอังกฤษเท่านั้น
สตรีมออนไลน์ และ บนเวทีใน :ดัสเซลดอร์ฟ

ความคิดริเริ่มด้านสิทธิการสร้างสรรค์ตั้งเป้าหมายที่จะให้ศิลปินควบคุมลิขสิทธิ์ของตนได้มากขึ้น และให้มีการจัดการใบอนุญาตและสัญญาที่ดีขึ้นในพื้นที่ดิจิทัล ในเซสชันจะวิพากษ์วิจารณ์ถึงวิธีที่ศิลปินสามารถใช้เนื้อหาของตนได้โดยที่ได้รับอนุญาต มีวิธีใดหรือไม่ที่ผู้สร้างสรรค์สามารถจัดการใบอนุญาตและสัญญาได้ในทางที่ง่าย ไม่แพง และเข้าถึงได้ สามารถเชื่อมโยงและระบุตัวศิลปินด้วยเนื้อหาของพวกเขาได้หรือไม่ การอภิปรายคือการรวมตัวกันของศิลปินและผู้อื่นที่ได้ช่วยกำหนดรูปแบบบริการ โดยมีบางท่านเข้าร่วมอยู่ในงานและบางท่านจากระยะไกล