5:30 - 6:30 (UTC+09:00), 17 พฤศจิกายน

การผลิตเสียงด้วยแท็บเล็ต Wacom

ภาษาอังกฤษเท่านั้น
สตรีมออนไลน์
การนำเสนอวิธีมิกซ์เพลงในเซสชันโดยใช้แท็บเล็ต Wacom ในวิดีโอความยาวสูงสุด 45 นาที ใจความหลักคือความสร้างสรรค์และการใช้ข้อมูล