15:30 - 16:00 (UTC+09:00), 17 พฤศจิกายน

ลายมือ x ดิจิทัลในตอนนี้ - บริการในปี 2022

ภาษาญี่ปุ่น แปลพร้อมกันเป็นภาษาอังกฤษ
สตรีมออนไลน์ และ บนเวทีใน :โตเกียว

การนำเสนอนี้จะแนะนำแนวคิดของลายมือ x ดิจิทัล สถานะปัจจุบันของการวิจัย และให้ภาพรวมของบริการที่จะเปิดในปี 2022