14:30 - 15:00 (UTC+09:00), 17 พฤศจิกายน

ความร่วมมือกันของ “นักปั้นโมเดล x ศิลปิน” - จะค้นหาเจตจำนงของผู้สร้างสรรค์ได้ที่ใด การแสดงออกทางศิลปะแบบใหม่ใดที่เราคาดหวังได้จากการทำงานร่วมกันระหว่างนักปั้นโมเดลและศิลปิน

ภาษาญี่ปุ่น แปลพร้อมกันเป็นภาษาอังกฤษ
สตรีมออนไลน์ และ บนเวทีใน :โตเกียว

เซสชันนี้มุ่งเน้นที่ฟิกเกอร์ 3 มิติ ซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งในสิ่งของโดดเด่นที่สุดของวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเป็นที่ยอมรับอย่างสูงทั่วโลก คำถามว่าจะค้นหาเจตจำนงของผู้สร้างสรรค์ได้ที่ใดจะมีคำตอบที่นี่ โดยทั่วไป “โมเดล” ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับฟิกเกอร์ 3 มิติ นั้นถูกสร้างขึ้นโดยนักปั้นโมเดลผู้ที่ตีความภาพวาด 2 มิติ เพื่อการสร้างขึ้นเป็น 3 มิติ นักปั้นโมเดลคือมืออาชีพที่สร้างโมเดลดังกล่าวสำหรับฟิกเกอร์ 3 มิติ ในขณะที่นักวาดภาพประกอบวาดพิมพ์เขียว 2 มิติ ให้พวกเขา โลก 2 มิติ และ 3 มิติ “ผสมผสานและประสานงาน” กันและกันในเซสชันนี้ อะไรจะเกิดขึ้นจากบทสนทนาสร้างแรงบันดาลใจระหว่างนักวาดภาพประกอบและนักปั้นโมเดลเมื่อพวกเขาทำงานร่วมกันในฐานะพันธมิตรที่เท่าเทียมกัน เซสชันนี้มอบภาพตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของชุมชนที่กำลังเติบโตขึ้นใหม่สำหรับการสร้างฟิกเกอร์ 3 มิติ