Daiki Yoshimoto

นักปั้นโมเดล 3 มิติ

ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการสร้างสรรค์โดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบสี นอกจากนั้นยังให้บริการคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องแก่องค์กรต่างๆ บริการด้าน 3 มิติ ที่หลากหลาย เช่น การปั้นโมเดลฟิกเกอร์ 3 มิติ งาน CAD 3 มิติ สำหรับชุดโมเดลพลาสติก และการปั้นโมเดล 3 มิติ สำหรับภาพยนตร์แอนิเมชัน ไม่นานมานี้ยังได้อุทิศให้กับการศึกษาและกระจายเทคโนโลยี 3 มิติ และดำเนินโครงการทางการศึกษา 3 มิติ ร่วมกับมูลนิธินิปปอนและผู้สนับสนุนองค์กร