คาซึกิ ยานางิซาวะ

ผู้อำนวยการ • พีจีเอ็น

ร่วมงานกับ พีจีเอ็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเป็นหลักตั้งแต่เปิดตัวในปี 2553 ในขณะที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้งานเครื่องมือและเครื่องมือวาดภาพ เขายังบรรยายที่โรงเรียนสอนภาพประกอบและสนับสนุนกิจกรรมของนักวาดภาพประกอบในญี่ปุ่นและต่างประเทศ