Kohei Kiyose

เลขานุการ • สำนักเลขาธิการคณะกรรมการกำกับการเลือกตั้ง • เมืองเทนริ

เกิดที่เมืองเทนริ จังหวัดนารา หลังจากศึกษาในมหาวิทยาลัยในจังหวัดโคชิและเข้าทำงานในภาคเอกชน เขาก็เข้าทำงานร่วมกับเทศบาลเมืองเทนริในปี 2017 และทำงานในตำแหน่งปัจจุบันตั้งแต่ปี 2019