1:30 - 2:00 UTC, 17 พฤศจิกายน

การทำงานร่วมกันตามเวลาจริงกับ Kami

ภาษาอังกฤษเท่านั้น
สตรีมออนไลน์

ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากระยะไกลด้วยเครื่องมือที่จำเป็นและทำให้เป็นประสบการณ์ในชั้นเรียน หลักสูตรเร่งรัดนี้ช่วยให้นักการศึกษาสร้างโซลูชันระยะไกลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้โดยไม่คำนึงถึงขนาด