ภาษาญี่ปุ่น แปลพร้อมกันเป็นภาษาอังกฤษ
สตรีมออนไลน์

Chimata Factory เป็นสมาคมจัดตั้งทั่วไปที่ก่อตั้งขึ้นในฤดูร้อนนี้ โดยผู้เชี่ยวชาญที่สร้างสรรค์จากกิฟุ มีวิสัยทัศน์ "เพื่อสร้างการเรียนรู้และการทำงานใหม่ในกิฟุ" และการแลกเปลี่ยนสนทนาเกี่ยวกับ Connected Ink Village ที่เชื่อมต่อกันเกี่ยวกับการสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้และโอกาสในการทำงาน