เลือกวิธีเชื่อมต่อสายเคเบิลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพีซีของคุณ จากนั้น เสียบอะแดปเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับปลั๊กไฟ แล้วกดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดใช้งาน


Back to top
A+ A-
Support