ค้นหา Wacom Stand ใหม่ของคุณและเริ่มต้นใช้งานด้วยการดูวิดีโอติดตั้งของเรา

เริ่มต้นกับ Wacom ขาตั้งปรับระดับ ของคุณ

ดูวิดีโอติดตั้งนี้เพื่อช่วยในการติดตั้ง Wacom Adjustable Stand ของคุณสำหรับ Cintiq Pro 16(DTH167) และ Cintiq 16 & 22

คำถามที่พบบ่อย

แนวทางสำหรับเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

เริ่มต้นใช้งานที่ยึด Wacom Stand สำหรับ MobileStudio Pro 13 และ 16 ของคุณ

ดูวิดีโอติดตั้งนี้เพื่อช่วยในการติดตั้ง Wacom Stand ของคุณ

การติดขาตั้ง Wacom เข้ากับ Mobilestudio Pro

การเปลี่ยนคลิปบน MSP เพื่อต่อเข้ากับขาตั้ง Wacom

เริ่มต้นใช้งาน Wacom Stand ของคุณ สำหรับ Cintiq Pro 13 และ 16 (DTH-1320, DTH-1620)

ดูวิดีโอติดตั้งนี้เพื่อช่วยในการติดตั้ง Wacom Cintiq Pro 13 & 16 ของคุณ (DTH-1320, DTH-1620)

เริ่มต้นใช้งานที่ยึด Wacom Ergo Stand สำหรับ Cintiq Pro 24 ของคุณ

ดูวิดีโอติดตั้งนี้เพื่อช่วยในการติดตั้ง Wacom Ergo Stand ของคุณ

เริ่มต้นใช้งานที่ยึด Wacom Ergo Stand สำหรับ Cintiq Pro 32 ของคุณ

ดูวิดีโอติดตั้งนี้เพื่อช่วยในการติดตั้ง Wacom Ergo Stand ของคุณ

เริ่มต้นใช้งานที่ยึด Wacom VESA สำหรับ Cintiq Pro 24 และ 32 ของคุณ

ดูวิดีโอติดตั้งนี้เพื่อช่วยในการติดตั้งที่ยึด Wacom VESA ของคุณ

เริ่มต้นใช้งานที่ยึด Wacom Flex Arm สำหรับ Cintiq Pro 24 ของคุณ

ดูวิดีโอติดตั้งนี้เพื่อช่วยในการติดตั้ง Wacom Flex Arm ของคุณ

Back to top
A+ A-
Support