1. เชื่อมต่อ HDMI เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ*
2. เชื่อมต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ*
3. เสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
4. เชื่อมต่อกับ Wacom One
5. เปิด Wacom One ของคุณ

*อุปกรณ์ PC และ Mac บางรุ่นต้องใช้ต้องใช้อะแดปเตอร์หลายพอร์ตที่มี HDMI และ USB-A

Back to top
A+ A-
Support