เลือกวิธีเชื่อมต่อสายเคเบิลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพีซีของคุณ จากนั้น เสียบอะแดปเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับปลั๊กไฟ แล้วกดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดใช้งาน

เปิดในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่

Back to top
A+ A-
Feedback
Support