ติดต่อเรา

Wacom Singapore Pte. Ltd.

#12-09 Suntec Tower Five
5 Temasek Boulevard,
Singapore 038985

Phone

Tel
+ 65-6258-8640
Fax
+ 65-6258-8697

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

สำหรับคำถามเชิงเทคนิค ปัญหาที่พบในผลิตภัณฑ์และระบบ ตลอดจนข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และอื่นๆ

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการขาย

สำหรับคำถามทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการรับประกัน การเรียกเก็บเงิน คำสั่งซื้อ การคืนสินค้า และอื่นๆ

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการขาย

คำถามเกี่ยวกับองค์กรและวิชาการ

สำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสร้างสรรค์ 2D และ 3D อย่างคล่องตัว ซึ่งกำลังมองหาคำปรึกษาด้านการซื้อแบบหลายหน่วย

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการขาย

คำถามเกี่ยวกับกลุ่มตลาดธุรกิจ

สำหรับการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านธุรกิจของเรา

คำถามเกี่ยวกับกลุ่มตลาดธุรกิจ

คำถามเกี่ยวกับกลุ่มตลาดการศึกษา

สำหรับการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกลุ่มโซลูชันด้านการศึกษาของเรา

คำถามเกี่ยวกับกลุ่มตลาดการศึกษา

คำขอใช้บริการซ่อม

หากสงสัยว่าฮาร์ดแวร์ชำรุดบกพร่องระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า Wacom ที่ 855-MY-WACOM (699-2266) ขอแนะนำให้ใช้การติดต่อทางโทรศัพท์ เนื่องจากอีเมลไม่ใช่ช่องทางที่เหมาะสำหรับการระบุและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

ช่างเทคนิคจะให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อยืนยันความชำรุดบกพร่องของฮาร์ดแวร์ และจัดทำเรื่องอนุญาตการคืนสินค้า (return merchandise authorization - RMA) พร้อมกับแจ้งขั้นตอนในการคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์การซ่อมบำรุงต่อไป

สำคัญ: ผลิตภัณฑ์ของคุณต้องรับการซ่อมบำรุงภายในภูมิภาคที่วางจำหน่าย

รายงานความชำรุดบกพร่อง

สำหรับกรณีผลิตภัณฑ์ชำรุดบกพร่อง โปรดกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้ให้ครบถ้วนเพื่อให้ทีมประกันคุณภาพและทีมวิศวกรรมของเราประเมินปัญหา หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับปัญหา โปรดติดต่อทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของเราแทน

รายงานความชำรุดบกพร่อง

คำถามเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์

Wacom Co., Ltd.
ความสัมพันธ์กับนักลงทุน
Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F,
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo 160-6131

โทรศัพท์
โทร
(+81)-3-5337-6502

สำหรับการติดต่อสอบถามด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เกี่ยวกับขั้นตอนทางธุรการสำหรับหลักทรัพย์

เชิญที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

Back to top
A+ A-