ลายเซ็นบนมือถือ

เก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

ปัจจุบัน แท็บเล็ตและอุปกรณ์หน้าจอสัมผัสแบบพกพาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับผู้ใช้งานในวงการธุรกิจจำนวนมาก โดยเฉพาะพนักงานภาคสนามและลูกค้าของพวกเขารู้สึกดีที่มีโอกาสดูเอกสาร กรอกแบบฟอร์มด้วยลายมือและเซ็นชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานแบบดิจิตอลเพิ่มประสิทธิภาพให้ทั้งการทำงานภาคสนามและภายในสำนักงาน

เมื่อมีสไตลัสของ Wacom เป็นส่วนหนึ่งในการติดตั้งนี้ อุปกรณ์แบบพกพาของคุณก็จะสามารถทำงานได้ครอบคลุมมากขึ้น มืออาชีพด้านการบริการและการซ่อมบำรุง ตัวแทนประกันภัย และพนักงานด้านอื่นๆ สามารถป้อนข้อมูลลูกค้าและบันทึกการอนุมัติของลูกค้าได้ สไตลัสของ Wacom แตกต่างจากสไตลัสอื่นด้วยประสบการณ์การเขียนที่เป็นธรรมชาติและความสามารถในการผนวกรวมลายเซ็นเข้ากับเอกสาร PDF

ต่อไปนี้คือรายการสไตลัสของ Wacom ที่จะสนับสนุนคุณในการสร้างระบบงานแบบดิจิตอลและการผนวกรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับงานแบบพกพาของคุณ รุ่นที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนตัวของคุณ

ชุดผลิตภัณฑ์ลายเซ็นบนมือถือ

เราจะช่วยคุณได้
อย่างไรบ้าง

คลิกด้านล่างหากคุณมีข้อสงสัยทั่วไป หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Wacom Business Solutions

Back to top
A+ A-