เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ในระดับสูงสุด หัวหน้าแพทย์เลือกที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยมีความเข้าใจในอาการ การวินิจฉัย และแผนการรักษาที่แนะนำของพวกเขาอย่างเต็มที่ เป็นเวลาหลายปีที่แพทย์อาศัยการขีดเขียนลงบนบันทึกผู้ป่วยที่เป็นกระดาษด้วยปากกา เพื่อวาดแผนภาพบริเวณที่ให้ความสนใจ แสดงความคืบหน้าของอาการ และเพื่ออธิบายวิธีที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาอย่างชัดเจน เมื่อผู้ป่วยมีคำถาม แพทย์จะใช้วิธีการสื่อสารตามปกติจนกว่าผู้ป่วยจะมีความเข้าใจในอาการและทางเลือกอย่างเต็มที่ กระบวนการการสื่อสารและให้ความรู้นี้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อทั้งผู้ป่วยและแพทย์ผู้รักษา

ด้วยการริเริ่มบันทึกเวชระเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานด้วยคีย์บอร์ดและเมาส์ แพทย์หลายรายมีความรู้สึกว่าวิธีการใช้ภาพเพื่อสื่อสารกับผู้ป่วยแบบนี้นั้นสูญเปล่า แต่นี่ไม่ใช่ประเด็น โดยการเพิ่มจอพร้อมปากกาและซอฟต์แวร์ของ Wacom ที่ให้เครื่องมือการวาดภาพ ทำให้แพทย์กลับมาใช้ปากกาและหมึกดิจิตอลได้อีกครั้ง เพื่อให้คำอธิบายอาการและกระบวนการรักษาทางการแพทย์ด้วยภาพโดยการวาดภาพและบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ

การวาดภาพและเขียนด้วยปากกาลงบนหน้าจอ Wacom โดยตรงเหมือนกับการวาดภาพบนแผนผังที่เป็นกระดาษแบบดั้งเดิม การอัพเดทข้อมูลทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดมีชีวิตชีวาและมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ

ระบบการบันทึกเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่รวมเข้ากับจอพร้อมปากกา Wacom ให้ความเข้าใจของผู้ป่วยที่มากยิ่งขึ้น การใช้เวลาของแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพของการดูแลรักษาโดยรวมที่สูงขึ้น

ประโยชน์ของการสื่อสารด้วยภาพกับผู้ป่วย

  • ยกระดับการให้ความรู้และการสื่อสารกับผู้ป่วยโดยการวาดภาพและการเขียนบนหน้าจอ
  • เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยโดยการทำให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจอาการและทางเลือกในการดูแลรักษา
  • ลดเวลาที่แพทย์ใช้ในการพิมพ์คำอธิบายทางการแพทย์และทางเทคนิค
  • ยกระดับคุณภาพของการสื่อสารกับผู้ป่วยด้วยเอกสารประกอบในบันทึกเวชระเบียน
  • ลดความเสี่ยงของการอ้างสิทธิ์โดยลูกค้าที่ไม่เข้าใจกระบวนการหรือการดูแลรักษาในอนาคต
  • ปรับปรุงความพร้อมใช้งานของข้อมูลโดยการอัพเดทและการแชร์เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
  • ปรับปรุงความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ๆ
  • ขจัดปัญหาเอกสารสูญหาย
  • เพิ่มจอพร้อมปากกาของ Wacom ลงในระบบซอฟต์แวร์ EMR ที่มีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำสำหรับการสื่อสารทางการแพทย์

DTU-1141

จอ LCD สีพร้อมปากกา 10.6” 1920 x 1080

DTK-1651

จอภาพสี LCD ขนาด 15.6 นิ้ว ความละเอียด 1920 x 1080 ระดับ Full HD

DTU-1631

จอ LCD สีพร้อมปากกา 15.6” 1366 x 768

เราจะช่วยคุณได้
อย่างไรบ้าง

คลิกด้านล่างหากคุณมีข้อสงสัยทั่วไป หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Wacom Business Solutions

Back to top
A+ A-