การลงทะเบียนและการให้ความยินยอม

การลงทะเบียนผู้ป่วยแบบไร้กระดาษ

เพิ่มความคล่องตัวให้กับขั้นตอนการรับและลงทะเบียนผู้ป่วยโดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเซ็นชื่อและกรอกแบบฟอร์มให้ความยินยอมต่างๆ ที่ให้ประโยชน์กับโรงพยาบาลและคลินิกในหลายทาง

เพิ่มพูนความพึงพอใจของผู้ป่วยโดยลดเวลาที่ต้องคอยให้สั้นลง ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล คลินิก และสถานรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ การดำเนินการ การสแกน การจัดเก็บถาวร และการสืบค้นเอกสารก็ลดลงเป็นอย่างมาก ซิกเนเจอร์แพดขนาดเล็กกะทัดรัดของ Wacom ช่วยให้ผู้ป่วยเซ็นแบบฟอร์มยินยอมต่างๆ ก่อนรับการดูแลหรือกระบวนการรักษาได้อย่างง่ายดายในทันที 

เมื่อมีการติดตั้งจอพร้อมปากกาของ Wacom ผู้ป่วยที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิตอลต่างพร้อมรับแนวคิดของการดูเอกสาร การกรอกข้อมูล และการเซ็นชื่อลงบนหน้าจอด้วยปากกาโดยตรง  ประสบการณ์การใช้งานปากกาอิเล็กทรอนิกส์คล้ายคลึงกับการเขียนด้วยปากกาลงบนกระดาษเป็นอย่างมาก 

ซิกเนเจอร์แพดและจอพร้อมปากกาของ Wacom ไว้วางใจได้และทนทานอย่างเหลือเชื่อสำหรับการใช้งานต่อเนื่องนานหลายปี

ประโยชน์ของระบบการรับผู้ป่วย การลงทะเบียน และการให้ความยินยอมแบบอิเล็กทรอนิกส์

  • เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยโดยการสร้างกระบวนการไร้กระดาษที่รวดเร็วที่จุดลงทะเบียนและจุดดูแลผู้ป่วย
  • ขจัดค่าใช้จ่ายของแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการเงิน การสูญเสียกำลังผลิต และค่าใช้จ่ายด้านสภาพแวดล้อม
  • ลดความยุ่งยากของขั้นตอนการลงทะเบียนให้ง่ายดายโดยการรวมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้เพียงลายเซ็นเดียว
  • ปรับปรุงความพร้อมใช้งานของข้อมูลโดยการผสานรวมแบบฟอร์มที่เซ็นชื่อและแบบฟอร์มให้ความยินยอมลงในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
  • ปรับปรุงความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ๆ
  • ขจัดปัญหาเอกสารสูญหาย
  • ทำให้แน่ใจในความสมบูรณ์ของข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลชีวมาตรไว้ล่วงหน้าเพื่อความจำเป็นในการตรวจสอบความถูกต้องในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำสำหรับการลงทะเบียนและการให้ความยินยอม

DTU-1141

จอ LCD สีพร้อมปากกา 10.6” 1920 x 1080

DTK-1651

จอภาพสี LCD ขนาด 15.6 นิ้ว ความละเอียด 1920 x 1080 ระดับ Full HD

DTU-1631

จอ LCD สีพร้อมปากกา 15.6” 1366 x 768

เราจะช่วยคุณได้
อย่างไรบ้าง

คลิกด้านล่างหากคุณมีข้อสงสัยทั่วไป หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Wacom Business Solutions

Back to top
A+ A-