การเลือกตั้ง

ปรับปรุงการพิสูจน์ ID และการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงด้วยการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือ

กระบวนการไร้กระดาษสำหรับบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์ออกเสียง และการเลือกตั้งโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือช่วยมอบประสิทธิภาพ

ผลการเลือกตั้งจำนวนมากทั่วโลกได้รับผลกระทบเนื่องจากปัญหาบัตรลงคะแนนที่เป็นกระดาษ ขั้นตอนการนับและการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรลงคะแนนที่เป็นกระดาษเป็นงานที่ต้องใช้แรงอย่างมากและมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดจากคนอีกด้วย การระบุตัวตนของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมักจะมีความปลอดภัยต่ำและง่ายต่อการปรับแก้ข้อมูล และการเลือกตั้งจำนวนมากไม่มีมาตรการที่จะรับรองได้ว่ามีการนับบัตรลงคะแนนเฉพาะจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงตามกฎหมายเท่านั้น ทุกปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยระบบการลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยซึ่งมีการเก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือ

ซิกเนเจอร์แพดของ Wacom มีขนาดเล็กกะทัดรัด ทนทานรอยขีดข่วน และสามารถไว้วางใจในการเก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หลายแสนลายเซ็นและใช้งานได้นานหลายปี

Wacom ให้การสนับสนุนนักพัฒนาและชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่สนใจเพิ่มความสามารถด้านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือให้กับระบบที่วางเครือข่ายที่มีอยู่

ประโยชน์ของระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานในภาครัฐ

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง การกรอกข้อมูล การเซ็นชื่อ การส่ง และการนับบัตรลงคะแนน
  • ขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดบัตรลงคะแนนที่อ่านยากหรือชำรุดเสียหาย
  • ใช้การประมวลผลดิจิตอลในการรวบรวมผลการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
  • ทำให้แน่ใจว่ามีการนับบัตรลงคะแนนจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงตามกฎหมาย
  • เก็บลายเซ็นสำหรับบัตรประจำตัวประชาชนโดยไม่ต้องสแกน
  • ลดเวลาในการรอผลการลงคะแนนเสียงเพื่อกระตุ้นให้มีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากยิ่งขึ้น
  • ขจัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ การจัดเรียง การนับ การจัดเก็บ การเก็บข้อมูลถาวร การสืบค้น และ การจัดส่งบัตรลงคะแนนที่เป็นกระดาษ

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำสำหรับการเลือกตั้ง

DTU-1141B

จอ LCD สีพร้อมปากกา 10.1” 1920 x 1080

เราจะช่วยคุณได้
อย่างไรบ้าง

คลิกด้านล่างหากคุณมีข้อสงสัยทั่วไป หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Wacom Business Solutions

Back to top
A+ A-