แบบฟอร์มและ ID

บริการประชาชนโดยไม่ต้องใช้กระดาษ

ระบบงานแบบดิจิตอลสำหรับการบริการสาธารณะกำลังแทนที่งานเอกสารที่ไม่จำเป็นอย่างรวดเร็ว การใช้ลายเซ็นและแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยัดเวลาและเงิน

มีการใช้ซิกเนเจอร์แพดและจอพร้อมปากกาของ Wacom ในภาคส่วนของเอกชน เพื่อกรอกข้อมูลและเซ็นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มร้องเรียน การขอหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ และเอกสารฉบับใหม่อื่นๆ จำนวนมากมักต้องมีการเซ็นชื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง กระบวนการดิจิตอลที่ทันสมัยจะตัดความจำเป็นในการสแกน ใช้พื้นที่บนเคาน์เตอร์เพียงเล็กน้อย และทำให้ค้นพบเอกสารได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ กระบวนการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ช่วยประหยัดเวลาได้ ทำให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลารอนาน และพนักงานมีเวลาให้บริการที่เป็นประโยชน์มากขึ้น แผนกและหน่วยงานจะประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น กระดาษ หมึก และมักจะสามารถเลิกใช้เครื่องพิมพ์และเครื่องใช้สำนักงานได้โดยสมบูรณ์ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือยังเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่เป็นทางการหลายประเภทซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว หรือบัตรสำหรับผ่านเข้าออก ซิกเนเจอร์แพดของ Wacom ถูกนำมาใช้งานเพื่อเก็บลายเซ็นที่เป็นลายมือด้วยความละเอียดสูง และสามารถรวมโปรไฟล์ข้อมูลชีวมาตรที่ฝังอยู่ในข้อมูลลายเซ็นสำหรับการป้องกันการปลอมแปลงที่ยกระดับดียิ่งขึ้นในหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัว มีการใช้ซิกเนเจอร์แพดของ Wacom กันอย่างกว้างขวางทั้งที่สำนักงานจดทะเบียน กรมตำรวจ และหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก

ประโยชน์ของระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานในภาครัฐ

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการกรอกข้อมูล การเซ็นชื่อ และการอนุมัติแบบฟอร์มและเอกสาร
  • ดำเนินการรับรองความถูกต้องของลายเซ็นได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
  • เก็บลายเซ็นสำหรับบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางได้โดยไม่ต้องสแกน
  • ลดเวลาการรอให้น้อยลงและให้บริการประชาชนได้มากขึ้นในหนึ่งวัน
  • มีเวลาให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ขจัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ การจัดเก็บ การเก็บข้อมูลถาวร การสืบค้น และการขนส่ง กระดาษ

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำสำหรับ eForm และ eSignature

STU-530

ซิกเนเจอร์แพดจอ LCD สี 5” 800 x 480

DTU-1141B

จอ LCD สีพร้อมปากกา 10.1” 1920 x 1080

เราจะช่วยคุณได้
อย่างไรบ้าง

คลิกด้านล่างหากคุณมีข้อสงสัยทั่วไป หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Wacom Business Solutions

Back to top
A+ A-