คำถามที่พบบ่อย

คุณอาจพบคำตอบที่คุณกำลังค้นหาที่เกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ซิกเนเจอร์แพด และจอพร้อมปากกา

คุณอาจพบคำตอบที่คุณกำลังค้นหาที่เกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ซิกเนเจอร์แพด และจอพร้อมปากกา

การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของข้อความที่คุณต้องการแสดงผล และขึ้นกับว่าคุณต้องการแสดงผลซอฟต์คีย์สำหรับการทำงานต่างๆ เช่น ล้าง ยกเลิก หรือยอมรับหรือไม่ ในการแสดงเอกสารฉบับเต็ม เลื่อนขึ้นหรือลง และลงชื่อเข้าใช้หน้าจอ DTU-1031 หรือจอพร้อมปากกาที่มีขนาดใหญ่กว่าอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่ง
จอภาพสีให้ผลตอบสนองแบบภาพในระดับที่มากขึ้น เช่น สีเขียวสำหรับการกระทำเชิงบวก และสีแดงสำหรับการยกเลิกหรือการเตือน นอกจากนี้ ซิกเนเจอร์แพดสียังมีแพลตฟอร์มที่สะดุดตาสำหรับการแสดงโลโก้องค์กรของคุณ และเมื่อไม่ได้เก็บบันทึกลายเซ็น จอนี้ยังแสดงข้อความส่งเสริมการขายในปัจจุบันของคุณได้ เช่น การนำเสนอภาพนิ่งของโปรแกรมรักษาหน้าจอ
ซิกเนเจอร์แพด STU ทั้งหมดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เส้นเดียว การเชื่อมต่อที่ง่ายเช่นนี้ให้ประสิทธิภาพรวมถึงถ่ายทอดข้อมูลไปยังหน้าจอ และยังได้รับข้อมูลลายเซ็น การเคลื่อนและการคลิกของปากกา
แพดซีรี่ย์ STU ของ Wacom จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนในการทำงาน Wacom sign pro PDF ทำงานร่วมกับซิกเนเจอร์แพดและจอแสดงผลของ Wacom ทุกรุ่น เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ eSignature จากพันธมิตรของเรา เช่น SoftPro และ XYZMo หากคุณเป็นนักพัฒนาและต้องการผนวกรวมฟังก์ชันการใช้งาน eSignature เข้ากับแอพพลิเคชันของตน คุณสามารถร้องขอชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์จาก Wacom ได้
หากคุณเป็นนักพัฒนาและต้องการผนวกรวมฟังก์ชันการใช้งาน eSignature เข้ากับแอพพลิเคชันของตน คุณสามารถร้องขอชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์จาก Wacom ได้
คุณสามารถเยี่ยมชมหน้า SDK เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDK ของ Wacom ที่พร้อมใช้งาน และแบบฟอร์มทางออนไลน์ที่จำเป็นเพื่อขอสำเนาสำหรับตัวคุณเอง
ทั้งสองอย่าง DTU-1031 มีฟังก์ชันการใช้งานเหมือนจอพร้อมปากกา ซึ่งหมายความว่าเมื่อติดต้ังโปรแกรมควบคุม ปากกาจะควบคุมเซ็นเซอร์ในแอพพลิเคชันต่างๆ รวมถึงคลิกปุ่มซ้าย ปุ่มคลิกสองครั้ง และคลิกปุ่มขวา Wacom Signature SDK และซอฟต์แวร์ e-Signature จาก Wacom, SoftPro และ Xyzmo ยังรับรู้ถึง DTU-1031 เพื่อเก็บลายเซ็น
ไม่มี ซิกเนเจอร์แพดและจอพร้อมปากกาของ Wacom ทุกรุ่นได้รับการออกแบบไม่ให้เก็บข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้ไว้ วิธีนี้จะเพิ่มความสามารถด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อมูลของผู้ใช้จะไม่สูญหายไปหากอุปกรณ์ถูกขโมยหรือชำรุดเสียหาย
ซิกเนเจอร์แพดและจอพร้อมปากกาของ Wacom ได้รับการออกแบบให้มีพื้นผิวป้องกันที่ทำจากกระจกที่แข็งแรงทนทาน พื้นผิวกระจกนี้มีความแข็งกว่าวัสดุพลาสติกที่ใช้ทำหัวปากกา ดังนั้นหัวปากกาจึงอาจเสื่อมสภาพได้ แต่ไม่ใช่กับพื้นผิวหน้าจอ พื้นผิวกระจกนี้จะคงทนสำหรับใช้งานในอีกหลายแสนลายเซ็นโดยไม่มีร่องรอยการเสื่อมสภาพให้เห็น ซิกเนเจอร์แพดอื่นๆ ใช้พื้นผิวที่ทำจากพลาสติกในการลงลายเซ็น ซึ่งจะทำให้เกิดรอยขูดขีดและชำรุดแม้ว่าจะใช้งาน ตามปกติ
จำเป็นต้องใช้โปรแกรมควบคุมสองโปรแกรม ได้แก่ DisplayLink driver เพื่อให้อุปกรณ์สามารถใช้งานเป็นหน้าจอภายนอก และ Wacom tablet driver ให้ปากกาสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
ซิกเนเจอร์แพด STU จอขาวดำทั้งหมดใช้จอทรานซ์รีเฟลคทีฟ ซึ่งเท่ากับว่าแสงสว่างโดยรอบจะควบคุมความสว่างของจอภาพ ยิ่งห้องจุดไฟให้สว่างมากเท่าใด จอแสดงผลก็จะสว่างยิ่งขึ้นเท่านั้น ไฟที่ส่องจากด้านหลังของจอภาพจะทำให้การมองเห็นในห้องที่ไม่ค่อยสว่างมากดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีแหล่งกำเนิดแสงในตัวที่ช่วยให้มองเห็นจอภาพ ซิกเนเจอร์แพดสีและจอพร้อมปากกาทั้งหมดของ Wacom มีไฟที่ส่องจากด้านหลังจอภาพ
ลายเซ็นที่เป็นลายมือสร้างการเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและผู้เขียนเอกสารนั้นๆ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้เพื่อกำหนดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้สร้างเอกสารนั้นๆ เพื่อรับรองความเป็นผู้เขียนเอกสาร ลายเซ็นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยังให้ความคุ้มครองความถูกต้องของ’เอกสาร (เอกสารมาจากผู้ที่เอกสารอ้างถึงจริงหรือไม่) และความสมบูรณ์ (เอกสารเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลหรือไม่)
 • ลดต้นทุนของกระบวนการ ด้วยการดำเนินการและเวลาในการเคลื่อนชิ้นงานสำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สั้นลง
 • ระบบงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยกระบวนการอย่างต่อเนื่องที่ผสานกันไปตลอดตั้งแต่การสร้างสรรค์ไปจนถึงการเก็บสื่อ
 • ลดต้นทุนดำเนินการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองในการพิมพ์และทำสำเนา
 • ประหยัดการลงทุน การดูแลรักษา และการบริหารจัดการโซลูชันการสแกนสำหรับการเก็บเอกสาร
 • ประหยัดการผลิต การจัดเก็บ และโลจิสติกส์กระดาษสำหรับแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้แล้วล่วงหน้า
 • ความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นผ่านกระบวนการเก็บลายเซ็นที่ได้รับการรับรอง
 • ความยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันเกี่ยวกับแบบฟอร์มมาตรฐาน เช่น การแก้ไขรายละเอียดบัญชีธนาคาร หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป
เครื่องสแกนเอกสารใช้เซ็นเซอร์ CCD ในการอ่านภาพลายเซ็นที่เป็นลายมือตามข้อมูลสีและความสว่างของแต่ละพิกเซล ลายเซ็นจะถูกบันทึกเป็นข้อมูลภาพนิ่งเท่านั้น ภาพที่ปรากฏของลายเซ็นเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เกณฑ์ที่ปลอดภัย เนื่องจากพารามิเตอร์ไดนามิกของลายเซ็นส่วนบุคคลขาดหายไป ซิกเนเจอร์แพดพัฒนาความปลอดภัยไปอีกระดับโดยการวิเคราะห์ลายเซ็นขณะที่ถูกเขียนลงบนแผงเซ็นเซอร์ด้วยปากกาพิเศษ นอกจากภาพที่ปรากฏของลายเซ็น อุปกรณ์ดังกล่าวยังบันทึกพารามิเตอร์ข้อมูลชีวมาตร เช่น ความเร่ง การเคลื่อนที่ของแรงกด และองศาของปากกาขณะเซ็นชื่อ ด้วยวิธีนี้จึงสามารถสร้าง "ลายนิ้วมือดิจิตอล" ขึ้นมาได้ ลายนิ้วมือนี้มีความเป็นตัวบุคคลและเอกลักษณะเฉพาะตัวตามเจ้าของลายเซ็น และมาพร้อมกับใบรับรองดิจิตอล ซึ่งเป็นวิธีการอ่านลายเซ็นดิจิตอลที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในปัจจุบัน
 • ซิกเนเจอร์แพดของ Wacom ประกอบด้วยเซ็นเซอร์พิเศษที่ติดไว้ใต้จอ LCD รวมถึงปากกาสำหรับเซ็นที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
 • ใช้เทคโนโลยี EMR (เรโซแนนซ์แม่เหล็กไฟฟ้า) ที่ได้สิทธิบัตรของ Wacom ในการอ่านลายเซ็นที่เป็นลายมือ เมื่อผู้ใช้ใช้ปากกาเขียนลงบนแผงเซ็นเซอร์ EMR จะสแกนพารามิเตอร์ข้อมูลชีวมาตรของลายเซ็นแบบเรียลไทม์ และส่งข้อมูลนี้ไปยังคอมพิวเตอร์ ซึ่งจากนั้นจะถูกประมวลผลโดยซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันหรือส่วนประกอบซอฟต์แวร์ (SDK) ซึ่งป้อนข้อมูลลายเซ็นนี้ไปที่แอพพลิเคชัน
 • เพื่อให้ตรวจสอบลายเซ็นด้วยตาเปล่าได้ หมึกดิจิตอลจะถูกแสดงขึ้นบนจอ LCD ขณะที่ถูกสร้างจากการเคลื่อนไหวของปากกาด้วยเซ็นเซอร์ ลักษณะของหมึกดิจิตอล Wacom ถูกออกแบบมาเพื่อเลียนแบบประสบการณ์ที่ได้จากการใช้ปากกาเขียนลงบนกระดาษ
 • ลายเซ็นของแต่ละบุคคลจะไม่สูญหายหรือถูกขโมยได้เหมือนบัตร
 • ไม่มีทางที่คนเราจะลืมลายเซ็นของตนเอง ซึ่งต่างจาก PIN ที่อาจลืมได้
 • ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลลายเซ็นให้บุคคลที่สามได้
 • การเซ็นชื่อต้องผ่านการไตร่ตรองก่อนเสมอ ขณะที่บัตรและ PIN ที่เปิดเผยข้อมูลอาจมีการใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม
 • มีการพิจารณาว่าลายเซ็นเหมาะสำหรับการรับรองความถูกต้องของการแสดงเจตนา
 • การเซ็นด้วยปากกาเป็นกระบวนการที่คุ้นเคยและดั้งเดิม
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นคำศัพท์ทางกฎหมายที่มีระดับของการบังคับใช้กฎหมายในระดับใดระดับหนึ่ง ลายเซ็นดิจิตอลเป็นคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์และทางเทคนิค และนำไปใช้สำหรับการสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศยุโรปส่วนใหญ่รวมถึงในอเมริกาเหนือ การเก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปถือว่าถูกกฎหมาย เพื่อใช้เป็นข้อสรุปที่มีผลบังคับใช้สำหรับสัญญาทางธุรกิจประจำวัน ระบบกฎหมายส่วนใหญ่จะให้อิสระในการใช้แบบฟอร์มในสัญญา ยกเว้นในบางกรณี ดังนั้น สัญญาจะมีผลบังคับใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่เป็นทางการ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาที่ตกลงกันด้วยปากเปล่าหรือผ่านทางอีเมล สัญญาที่มีโซลูชันลายเซ็นของเราให้ความปลอดภัยที่สูงกว่ามาก เหตุผลประการหนึ่งก็คือ ความเป็นไปได้ในการระบุคู่สัญญา ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
Wacom ปกป้องลายเซ็นของลูกค้าด้วยสองวิธีด้วยกัน ได้แก่ การปกป้องข้อมูลที่ส่งจากซิกเนเจอร์แพดในรูปแบบของการเข้ารหัสลับ แต่แม้ว่าจะไม่มีการเข้ารหัสลับ กระบวนการเก็บลายเซ็นก็จะเก็บรวบรวมเหตุการณ์การใช้งานปากกาของแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละเหตุการณ์จะเป็นเพียงจุดข้อมูลที่บันทึกตำแหน่งและแรงกด จุดข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ วิธีที่สอง ลายเซ็นจะผูกมัดกับเอกสารจึงได้รับการปกป้องไว้ภายในเอกสารเอง หากลายเซ็นถูกนำเข้ามา ส่งออก หรือปรับแก้ หรือลายเซ็นในเนื้อหาของเอกสารเปลี่ยนแปลงไปภายหลังการนำลายเซ็นไปใช้งานแล้ว ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งให้ทราบว่าลายเซ็นและ/หรือเอกสารไม่ถูกต้อง
 • การเข้ารหัสลับมีความสำคัญในการช่วยเพิ่มความมั่นใจ ความปลอดภัย และการรองรับตามกฎหมาย
 • ความมั่นใจ: ผู้ใช้ (ผู้ที่เซ็นเอกสาร) ต้องมั่นใจว่าการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย
 • ความปลอดภัย: บริษัทที่ดำเนินงาน (เช่น ธนาคาร) ต้องการได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่จากการฉ้อโกง และการใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปในทางที่ผิด
 • ทางกฎหมาย: จากมุมมองทางกฎหมาย จำเป็นที่จะต้องแน่ใจว่าวันที่/เอกสารที่เซ็นจะต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยวิธีใดก็ตามภายหลังจากลูกค้าได้เซ็นเอกสารแล้ว
ระบบการเข้ารหัสแบบอสมมาตรที่ล้ำสมัย และเราใช้ AES ที่มีระดับสูงสุดพร้อมการแลกเปลี่ยนคีย์แบบ 256 บิต และความยาวคีย์ RSA 2048 บิต
เหตุผลที่มีจอแสดงผลที่หลากหลายก็เพื่อให้เราใช้จอแสดงผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์การใช้งานต่างๆ ขนาดของจอ สภาพของแสงโดยรอบ หยุดนิ่งหรือเคลื่อนไหว ขาวดำหรือสี ทั้งหมดคือสถานการณ์การใช้งานที่การเปลี่ยนอุปกรณ์จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
มุมมองแบบกว้างเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ POS และการใช้งานที่มีอยู่แล้วภายใน ซึ่งทำให้มั่นใจว่าลูกค้าสามารถอ่านเนื้อหาบนหน้าจอได้ ทั้งการอ่านหมึกลายเซ็นและข้อความ ปุ่ม โลโก้ และข้อความโฆษณา ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ในความสูง ท่าทาง ตำแหน่งใด หรือในมือข้างที่ถนัดก็ตาม
เรารับประกันอายุการใช้งานจอแสดงผลที่ยาวนาน เนื่องจากจอแสดงผลได้รับการปกป้องด้วยแผ่นกระจกที่ทนทานต้านรอยขีดข่วน จึงทำให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ
ได้ จอแสดงผลทุกรุ่นของเราสามารถแสดงรูป/ภาพตามความละเอียด ขนาด และสีของจอภาพ นอกจากนี้ DTU-1031 ยังสามารถแสดงวิดีโอได้อีกด้วย
 • เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ใช้งานกันโดยทั่วไปมีอยู่สามเทคโนโลยี ได้แก่ แม่เหล็กไฟฟ้า คาปาซิทีฟ และรีซิสทีฟ เทคโนโลยีคาปาซิทีฟและแม่เหล็กไฟฟ้าจะวัดการเปลี่ยนแปลงในสนามไฟฟ้าของเซ็นเซอร์ เทคโนโลยีคาปาซิทีฟมักใช้บ่อยในหน้าจอสัมผัส ซึ่งนิ้วหรือมือของคุณอาจเผลอไปเปิดใช้งาน เทคโนโลยีรีซิสทีฟเน้นที่ความต้านทานไฟฟ้าที่เกิดจากวัตถุสัมผัสกับพื้นผิวหน้าจอที่มีความยืดหยุ่น เทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสชนิดนี้มีแนวโน้มที่ผู้ใช้จะเผลอเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ และพื้นผิวจะมีรอยขูดขีดซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
 • Wacom ใช้เทคโนโลยีเรโซแนนซ์แม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิบัตร ซึ่งได้รับพลังงานแบบไร้สายจากเซ็นเซอร์ที่อยู่ใต้จอ LCD สิ่งนี้จะช่วยให้ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ทำงานในแบบไร้สายเพื่อส่งสัญญาณไฟฟ้า สายไฟมีแนวโน้มที่จะบิดงอหรือหักจากการใช้งานปกติ ซึ่งจะกำหนดความไว้วางใจในการใช้งานของลูกค้า ซิกเนเจอร์แพดและจอแสดงผลของ Wacom ทนทาน เชื่อถือได้ และยังสามารถเก็บความเคลื่อนไหวของปากกาบนพื้นผิวหน้าจอเพื่อประสิทธิภาพข้อมูลชีวิมาตรที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับแรงที่ใช้และระดับของแรงกด เฉพาะแท็บเล็ตลายเซ็นที่มีการกระจายแรงกดเป็นเส้นตรงเท่านั้นจึงจะสามารถแยกแยะความแตกต่างของระดับแรงกดที่แตกต่างกัน และให้อัตราความละเอียดที่เหมาะสม
 • อุปกรณ์สำหรับเก็บลายเซ็นที่น่าเชื่อถือจะต้องบันทึกระดับแรงกดที่มีระดับเดียวกันในทุกๆ ส่วนของพื้นที่เก็บด้วยความแม่นยำ เมื่อมีการใช้แรงกดแบบเดียวกัน เมื่อเก็บลายเซ็นจากหลายแท็บเล็ตที่เป็นประเภทเดียวกัน จากผู้ผลิตเดียวกัน ข้อมูลสัญญาณจะต้องไม่เกินระดับที่รับได้ มิฉะนั้นอาจต้องปรับการวิเคราะห์และการตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละอุปกรณ์
 • ซิกเนเจอร์แพดของ Wacom´เติมเต็มความต้องการทั้งสองอย่างได้ คือ ก) การกระจายแรงกดเป็นเส้นตรง ข) ความแม่นยำและระดับแรงกดเท่ากันในทุกส่วนของพื้นที่เก็บลายเซ็น
One factor is that the sensor is embedded under the surface, protected by a strong layer of glass. Scratches, temperature and humidity thus do not reach the sensor at all, making it more durable. Other vendors often use resistive touch technology, which requires a screen surface that is flexible. It is not possible to protect the sensor surface with glass or other hard material. The surfaces of such devices have a very limited lifetime and wear-out quickly with normal use. Wacom's signature pads have a very robust surface and our warranty includes the screen surface for normal use. Another factor is that Wacom’s patented electro-magnetic resonance technology allows for our electronic pen to be powered and communicate wirelessly, so there are no wires or cords to twist and break, which is a common failure of other signature pads.
อัตราการรายงานข้อมูลจะระบุความถี่ของตำแหน่งปากกาบนเซ็นเซอร์บอร์ดที่นับได้ ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรวบรวมในช่วงเวลาปกติไม่ว่าตำแหน่งหรือสถานะจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
ไม่จำเป็น ต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างความละเอียดเซ็นเซอร์และอัตรารายงานข้อมูล จึงจะส่งผลให้การเคลื่อนไหวของปากกามีความถูกต้องแม่นยำ อัตราการรายงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นผสานรวมกับความละเอียดของเซ็นเซอร์ที่ต่ำอาจทำให้ขาดความแม่นยำ เนื่องจากจุดข้อมูลต่างๆ จะทับซ้อนกัน และจุดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมากมายจะเพิ่มมากขึ้น อัตราข้อมูลที่ 200 points ต่อวินาทีของ Wacom ผนวกรวมกับความละเอียด 2540 เส้นต่อนิ้วทำให้ได้การเก็บข้อมูลลายเซ็นคุณภาพสูงได้อย่างเหมาะสม
 • ข้อมูลแรงกดปกกาควรได้รับการบันทึกเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย เนื่องจากแต่ละบุคคลมีรูปแบบวิธีการใช้แรงกดปากกาหนักเบาบนหน้าจอขณะที่ลงลายเซ็นต่างกัน ข้อมูลแรงกดยังมีประโยชน์มากในการแสดงหมึกดิจิตอลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งให้ภาพที่ปรากฎเสมือนการลงหมึกบนกระดาษ ซอฟต์แวร์ sign pro PDF ของ Wacom ให้ลายเซ็นที่ไวต่อแรงกดบนหน้าจอ และความสามารถในการเพิ่มการแสดงข้อมูลที่ไวต่อแรงกดไปยังแอพพลิเคชันที่รวมอยู่ใน signature SDK ของ Wacom
 • แรงกดของปากกามีผลต่อความหนาของลายเส้นเมื่อเขียนลงบนกระดาษ ความแตกต่างของแรงกดนี้คือคุณลักษณะสำคัญของลายเซ็นในบางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีน และการยอมรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นไปได้ยาก หากลายเซ็นดูไม่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบันทึกแรงกด และระบุเป็นภาพ เพื่อเหตุผลทั้งทางกฎหมายและวัฒนธรรม
 • ขณะลงลายเซ็นคนส่วนใหญ่มักใช้ระดับแรงระหว่าง 0-500 ก. และส่วนใหญ่ จะใช้งานได้ดีในช่วงระดับนี้ ระดับแรงกดที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากซึ่งมีการวัดในระหว่างการเซ็นชื่อนั้นโดยทั่วไปแล้วเกินกว่า 20-30 ก. และไม่มีประโยชน์ที่จะสามารถตรวจจับค่าผันแปรที่น้อยกว่า 1 ก. นั่นหมายความว่าแรงกดที่ระดับ 512 เพียงพอที่จะอธิบายจำนวนกรัมของแรงที่มองไม่เห็นในลายเซ็นทั่วไป
 • ระดับแรงกดที่มากขึ้นไม่ช่วยให้มีข้อมูลที่มีผลทางกฎหมายเพิ่มมากขึ้น เหตุผลส่วนใหญ่มาจากข้อเท็จจริงที่ว่า เราไม่ได้เซ็นชื่อแบบเดียวกันทุกครั้ง
 • นอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยี EMR ของเรา เราสามารถบันทึกความเคลื่อนไหวระหว่าง การตวัดเส้นได้ จึงช่วยเติมช่องว่างขณะเขียน และเพิ่มคุณสมบัติที่ทำให้กระบวนการเก็บลายเซ็นปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้ระดับแรงกดที่มากขึ้น ความเคลื่อนไหวของปากการะหว่างการตวัดเส้นคือข้อมูลที่มีผลทางกฎหมายที่สำคัญ ซึ่งมีประโยชน์มากกว่าข้อมูลแรงกดจำนวนมากที่ไม่มีความถูกต้อง
 • ความแตกต่างของแรงกดปากกาภายในลายเซ็นคือคุณลักษณะสำคัญที่ ผู้ตรวจพิสูจน์เอกสารทางกฎหมายมักใช้เพื่อประเมินลายเซ็นที่เป็นน้ำหมึกบนกระดาษที่น่าสงสัย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งให้ข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบกันได้นั้นมีความสำคัญ ต่อการเลือกใช้วิธีการประเมินที่คล้ายกัน หากมีค่าสัมบูรณ์ของแรงประกอบด้วยก็จะมีประโยชน์ แต่เพียงความแตกต่างของแรงกดที่เกี่ยวข้องอย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว
 • แรงกดของปากกามีผลต่อความหนาของลายเส้นเมื่อเขียนลงบนกระดาษ ความแตกต่างนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของลายเซ็นในบางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีน และการยอมรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นไปได้ยาก หากลายเซ็นดูไม่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบันทึกแรงกด และระบุเป็นภาพ เพื่อเหตุผลทั้งทางกฎหมายและวัฒนธรรม
วัสดุที่ใช้บนพื้นผิวส่วนทำงานของเราคือ กระจกเสริมความแข็งแรงทนทาน
กระจกมีความแข็งกว่าพลาสติกมาก วัสดุที่ใช้ทำหัวปากกาของ Wacom คือพลาสติก ดังนั้นด้วยการออกแบบดังกล่าว หัวปากกาจึงอาจเสื่อมสภาพได้ แต่ไม่ใช่กับพื้นผิวกระจก หัวปากกาของ Wacom เปลี่ยนได้ง่ายในราคาไม่แพง และเก็บลายเซ็นได้หลายแสนลายเซ็นก่อนจำเป็นจะต้องเปลี่ยนใหม่
เทคโนโลยี EMR ของเราถ่ายทอดพลังงานและข้อมูลผ่านพื้นผิวกระจกและจอ LCD โดยตรง ส่วนเทคโนโลยีอื่นๆ ทั้งแบบคาปาซิทีฟและรีซิสทีฟ ต้องใช้พื้นผิวยืดหยุ่นพร้อมเซ็นเซอร์ติดที่พื้นผิวโดยตรง ผู้จัดจำหน่ายอื่นๆ ต้องใช้วัสดุบนพื้นผิวที่อ่อนกว่า เนื่องจากใช้วิธีวัดระดับแรงกดทางกายภาพที่สัมผัสลงบนพื้นผิวโดยตรง ด้วยเซ็นเซอร์ทางกลที่ติดอยู่ที่ด้านบนสุดของจอแสดงผล วัสดุเหล่านี้จะไวต่อรอยขูดขีดระหว่างการใช้งานตามปกติ
ดีไซน์ที่รับกับสรีระจะช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นธรรมชาติระหว่างการเซ็นชื่อ ซึ่งเกิดจากการออกแบบแพดและปากกา ดีไซน์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คนทุกประเภทที่หลากหลายสามารถจับกระชับเข้ามือได้อย่างสบายๆ การออกแบบแพดจะเป็นแบบเรียบง่าย ไม่มีขอบที่แข็งซึ่งอาจทำให้จับไม่สบายมือขณะเซ็นชื่อหรือกรอกข้อมูลใน eForms
 • ความสบายเมื่อใช้อุปกรณ์ลายเซ็นคือสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้า หากเขาหรือเธอเซ็นชื่อโดยไม่รู้สึกเป็นธรรมชาติ การยอมรับโดยรวมจะลดน้อยลง ในมุมมองทางเทคนิค (กฎหมาย) แล้ว สิ่งนี้มีความสำคัญเช่นเดียวกัน หากอุปกรณ์ไม่มีดีไซน์ที่รับกับสรีระ ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไม่ใช่ลายเซ็นชีวมาตรที่เป็นธรรมชาติ ดังนั้น ลายเซ็นนี้จะไม่ได้การยอมรับทางกฎหมาย เนื่องจากไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับลายเซ็นที่เป็นหลักฐานอื่นๆ ของผู้เซ็นได้
 • ซิกเนเจอร์แพดของ Wacom สามารถใช้งานทั้งผู้ที่ถนัดมือขวาและผู้ที่ถนัดมือซ้าย ไม่มีการจำกัดขอบเขตจากมุมมองนี้

สาย USB แบบถอดออกได้มีข้อได้เปรียบหลายประการ

 • ความยาวของสายสามารถปรับได้ตามความต้องการส่วนบุคคลด้านสภาพแวดล้อมที่ใช้งานแพด
 • สาย USB ที่ถอดออกได้ทำให้การจัดการการใช้งานสายเป็นไปอย่างอิสระ
 • หากคุณติดตั้งแพดไว้ในเคาน์เตอร์ (หรืออะไรก็ตามที่เหมือนเคาน์เตอร์) และคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแพด สายไม่จำเป็นต้องถูกเปลี่ยนตามไปด้วย สิ่งนี้จะช่วยประหยัดเวลาได้มาก
 • และในกรณีสายชำรุดก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายโดยไม่ต้องเปิดอุปกรณ์แล้วส่งกลับไปที่ศูนย์ซ่อม
ด้วย DTU-103 เรามีคลิปที่ป้องกันหรือล็อคสาย USB สิ่งที่ยึดสาย USB จะปกป้องหัวต่อ USB ในช่องเสียบ USB อุปกรณ์ STU-430 และ STU-530 มีตัวล็อคสาย USB ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • จอพร้อมปากกาสามารถติดตั้งกับโต๊ะทำงานหรือแขนยึดด้วยสกรู ตัวแพดจะมีรูที่ได้มาตรฐานซึ่งจะมีกระจกที่ปลายอีกด้านหนึ่งโดยใช้สกรูยึดที่แผ่นกระจก ด้วยมาตรฐาน VESA จอจะอยู่ในตำแหน่งที่ได้มาตรฐาน ขึ้นอยู่กับขนาดจริงของอุปกรณ์ ไม่จำเป็นต้องเจาะรูเพิ่มเติมหรือทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับอุปกรณ์หรือขาตั้งอีก
 • ทางเลือกที่สองคือ Kensington-Lock ซึ่งเป็นโซลูชันที่ใช้กันทั่วไป เช่น ในการรักษาความปลอดภัยแล็ปท็อป
 • แพดรุ่นที่เก่ากว่าสามารถรักษาความปลอดภัยโดยใช้สายป้องกันการโจรกรรมได้เช่นเดียวกัน
 • เราขอเสนอการปกป้องปากกาด้วยสายคล้องปากกา สายคล้องนี้ทำจากสายไนลอนที่แข็งแรงและยืนหยุ่นพร้อมห่วงที่ปลายทั้งสองด้าน
 • ซิกเนเจอร์แพดและจอพร้อมปากกาของเรามีช่องสำหรับตัวยึดซึ่งถูกหล่อในปลอกหุ้มพลาสติกที่รองรับสายคล้องปากกา
เราสร้างความแตกต่างระหว่างโหมดปฏิบัติการและการจัดเก็บ สภาพการดำเนินงานและการจัดเก็บที่ยอมรับได้ขึ้นอยู่กับรุ่น อุณหภูมิใช้งานจะมีแบนด์วิดท์ที่เล็กกว่าอุณหูมิและความชื้นที่ใช้ในการจัดเก็บ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละรุ่นในข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นสิ่งป้องกันความแม่นยำ เนื่องจากเซ็นเซอร์จะถูกฝังอยู่ภายใต้จอ LCD ดังนั้นจึงไม่สัมผัสกับสภาพแวดล้อมภายนอกโดยตรง จึงสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากด้วยเช่นกัน
มี ที่เก็บปากกาติดตั้งอยู่ในซิกเนเจอร์แพดและจอแสดงผลทุกเครื่องของเรา
 • Software Development Kit (SDK) ให้ไลบรารีและคำสั่งที่จำเป็นเพื่อต่อประสานระหว่างแพดและแอพพลิเคชัน
 • Wacom จัดจำหน่าย Software Development Kits (SDK) เพื่อการใช้งานของนักพัฒนา ที่ต้องการผนวกรวมแท็บเล็ต Wacom เข้ากับแอพพลิเคชันของตน หรือเข้ากับระบบงานของลูกค้า
ระยะเวลาการรับประกันแบบมาตรฐานและการต่อระยะเวลาการประกันที่มีให้เลือกนั้นจะขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่วางจำหน่ายและอายุผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ Wacom โดยตรงหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสำนักงานสาขาที่คุณสนใจ
Back to top
A+ A-