คำถามที่พบบ่อย

คุณอาจพบคำตอบที่คุณกำลังค้นหาที่เกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ซิกเนเจอร์แพด และจอพร้อมปากกา

คุณอาจพบคำตอบที่คุณกำลังค้นหาที่เกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ซิกเนเจอร์แพด และจอพร้อมปากกา

ลายเซ็นที่เป็นลายมือสร้างการเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและผู้เขียนเอกสารนั้นๆ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้เพื่อกำหนดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้สร้างเอกสารนั้นๆ เพื่อรับรองความเป็นผู้เขียนเอกสาร ลายเซ็นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยังให้ความคุ้มครองความถูกต้องของ’เอกสาร (เอกสารมาจากผู้ที่เอกสารอ้างถึงจริงหรือไม่) และความสมบูรณ์ (เอกสารเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลหรือไม่)
  • ลายเซ็นของแต่ละบุคคลจะไม่สูญหายหรือถูกขโมยได้เหมือนบัตร
  • ไม่มีทางที่คนเราจะลืมลายเซ็นของตนเอง ซึ่งต่างจาก PIN ที่อาจลืมได้
  • ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลลายเซ็นให้บุคคลที่สามได้
  • การเซ็นชื่อต้องผ่านการไตร่ตรองก่อนเสมอ ขณะที่บัตรและ PIN ที่เปิดเผยข้อมูลอาจมีการใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม
  • มีการพิจารณาว่าลายเซ็นเหมาะสำหรับการรับรองความถูกต้องของการแสดงเจตนา
  • การเซ็นด้วยปากกาเป็นกระบวนการที่คุ้นเคยและดั้งเดิม
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นคำศัพท์ทางกฎหมายที่มีระดับของการบังคับใช้กฎหมายในระดับใดระดับหนึ่ง ลายเซ็นดิจิตอลเป็นคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์และทางเทคนิค และนำไปใช้สำหรับการสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
Back to top
A+ A-