พันธมิตรของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการรวมระบบ

การเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานใหม่ลงในระบบงาน กระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อน บ่อยครั้งที่การทำเช่นนี้ไม่เพียงต้องยุ่งเกี่ยวกับระบบฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการขอคำแนะนำ การผสานการใช้งาน การวางแผนทดสอบ ติดตั้ง และการให้บริการ ดังนั้น Wacom จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรหลากหลายรายทั่วโลกเพื่อให้ความช่วยเหลือคุณ พันธมิตรของเรามีตั้งแต่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระดับสากลไปจนถึงผู้ให้บริการรวมระบบประจำภูมิภาค พวกเขาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะสามารถช่วยให้องค์กรของคุณบรรลุความต้องการใช้งานที่เจาะจง ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซิกเนเจอร์แพดของ Wacom จอแสดงผลพร้อมปากกา อุปกรณ์เคลื่อนที่ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร

พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์

 • Access
 • Edatalia
 • Hyland Software
 • Medinformatix

ผู้ให้บริการรวม

 • Atos Infogérance

  การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ  สาธารณสุข การประกันภัย

 • Avalon Biometrics S.L. (Gemalto Group)

  การเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม ภาครัฐ

 • C.O.S. Software GmbH

  อื่นๆ

 • Dictao

  การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

 • Glintt

  การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข

 • ID-ware Deutschland GmbH

  การท่องเที่ยวและการบริการ อื่นๆ

 • INTEGID GmbH

  ที่จุดขาย/การค้าปลีก อื่นๆ

 • ITEBO GmbH

  ภาครัฐ

 • komuna GmbH

  ภาครัฐ

 • Living Data GmbH

  ภาครัฐ

 • Miditec Datensysteme GmbH

 • POS Solutions GmbH

 • การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • rezepturdoku.de - Achim Marliani & Norbert Ernst GbR

   สาธารณสุข อื่นๆ

  • Scrive

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Speed Identity AB

   ภาครัฐ อื่นๆ

  พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์

  • Access
  • Edatalia
  • Hyland Software
  • Medinformatix

  ผู้ให้บริการรวม

  • 42 Tech

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม สาธารณสุข อื่นๆ

  • Atos Infogérance

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • Avalon Biometrics S.L. (Gemalto Group)

   การเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม ภาครัฐ

  • BIOECM Soluciones S.L.

   การเงินและการธนาคาร สาธารณสุข การประกันภัย

  • Dictao

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • Edatalia Data Solutions S.L.

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก ภาครัฐ การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Glintt

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข

  • Informatica El Corte Ingles (IECISA)

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • Internova

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก อื่นๆ

  • Logalty

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก ภาครัฐ อื่นๆ

  • Performance Studios

   อื่นๆ

  • POS Solutions GmbH

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • SCN Sistemas

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Scrive

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • SERBAN S.L.

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การประกันภัย

  • Speed Identity AB

   ภาครัฐ อื่นๆ

  พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์

  • Access
  • Edatalia
  • Hyland Software
  • Medinformatix

  ผู้ให้บริการรวม

  • AriadNext

   ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม

  • Atos Infogérance

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • Avalon Biometrics S.L. (Gemalto Group)

  • การเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม ภาครัฐ

  • Caysope

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม

  • Dictao

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • Docoon

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การประกันภัย

  • E-Attestations

   ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ การประกันภัย

  • Edatalia Data Solutions S.L.

  • การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก ภาครัฐ การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Glintt

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข

  • Hydrostop

  • อื่นๆ

  • LNA

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • Notaxia

   ภาครัฐ

  • Pacte Informatique

   อื่นๆ

  • เลื่อนหน้าขึ้น

   อื่นๆ

  • POS Solutions GmbH

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Scrive

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Speed Identity AB

   ภาครัฐ อื่นๆ

  พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์

  • Access
  • Edatalia
  • Hyland Software
  • Medinformatix

  ผู้ให้บริการรวม

  • Atos Infogérance

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • Avalon Biometrics S.L. (Gemalto Group)

   การเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม ภาครัฐ

  • C.O.S. Software GmbH

   อื่นๆ

  • Caysope

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม

  • Connective (ก่อนหน้านี้คือ LetterGen NV)

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Dictao

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • Docoon

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การประกันภัย

  • POS Solutions GmbH

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Scrive

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Speed Identity AB

   ภาครัฐ อื่นๆ

  พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์

  • Access
  • Edatalia
  • Hyland Software
  • Medinformatix

  ผู้ให้บริการรวม

  • Atos Infogérance

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • Avalon Biometrics S.L. (Gemalto Group)

   การเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม ภาครัฐ

  • Glintt

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข

  • Informatica El Corte Ingles (IECISA)

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • POS Solutions GmbH

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Scrive

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • SERBAN S.L.

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การประกันภัย

  พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์

  • Access
  • Edatalia
  • Hyland Software
  • Medinformatix

  ผู้ให้บริการรวม

  • Atos Infogérance

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย 

  • Avalon Biometrics S.L. (Gemalto Group)

   การเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม ภาครัฐ

  • Dictao

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • Glintt

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข

  • POS Solutions GmbH

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Scrive

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • SERBAN S.L.

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การประกันภัย

  • Speed Identity AB

   ภาครัฐ อื่นๆ

  พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์

  • Access
  • Edatalia
  • Hyland Software
  • Medinformatix

  ผู้ให้บริการรวม

  • Atos Infogérance

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • Avalon Biometrics S.L. (Gemalto Group)

   การเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม ภาครัฐ

  • POS Solutions GmbH

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Scrive

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Speed Identity AB

   ภาครัฐ อื่นๆ

  พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์

  • Access
  • Edatalia
  • Hyland Software
  • Medinformatix

  ผู้ให้บริการรวม

  • Atos Infogérance

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • Avalon Biometrics S.L. (Gemalto Group)

   การเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม ภาครัฐ

  • POS Solutions GmbH

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Scrive

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Speed Identity AB

   ภาครัฐ อื่นๆ

  พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์

  • Access
  • Edatalia
  • Hyland Software
  • Medinformatix

  ผู้ให้บริการรวม

  • Atos Infogérance

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • Avain Technologies Ltd.

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก การประกันภัย

  • Avalon Biometrics S.L. (Gemalto Group)

   การเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม ภาครัฐ

  • Murmur Oy

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การประกันภัย อื่นๆ

  • POS Solutions GmbH

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Scrive

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Speed Identity AB

   ภาครัฐ อื่นๆ

  • Touch-IT AS

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • VEXTA AS

   ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม อื่นๆ

  พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์

  • Access
  • Edatalia
  • Hyland Software
  • Medinformatix

  ผู้ให้บริการรวม

  • Atos Infogérance

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • Avalon Biometrics S.L. (Gemalto Group)

   การเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม ภาครัฐ

  • C.O.S. Software GmbH

   อื่นๆ

  • ID-ware Deutschland GmbH

   การท่องเที่ยวและการบริการ อื่นๆ

  • INTEGID GmbH

   ที่จุดขาย/การค้าปลีก อื่นๆ

  • Miditec Datensysteme GmbH

  • POS Solutions GmbH

  • การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • rezepturdoku.de - Achim Marliani & Norbert Ernst GbR

   สาธารณสุข อื่นๆ

  • Scrive

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Speed Identity AB

   ภาครัฐ อื่นๆ

   

  Software Partners

  • Access
  • Edatalia
  • Hyland Software
  • Medinformatix

  System Integrators

  • POS Solutions GmbH

   Finance & Banking, POS/Retail, Telecommunications, Tourism Hospitality, Healthcare, Insurance, Other

  พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์

  • Access
  • Edatalia
  • Hyland Software
  • Medinformatix

  ผู้ให้บริการรวม

  • Atos Infogérance

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • Avalon Biometrics S.L. (Gemalto Group)

   การเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม ภาครัฐ

  • POS Solutions GmbH

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Scrive

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Speed Identity AB

   ภาครัฐ อื่นๆ

  พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์

  • Access
  • Edatalia
  • Hyland Software
  • Medinformatix

  ผู้ให้บริการรวม

  • Atos Infogérance

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • Avalon Biometrics S.L. (Gemalto Group)

   การเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม ภาครัฐ

  • POS Solutions GmbH

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Scrive

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Speed Identity AB

   ภาครัฐ อื่นๆ

  พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์

  • Access
  • Edatalia
  • Hyland Software
  • Medinformatix

  ผู้ให้บริการรวม

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • Avalon Biometrics S.L. (Gemalto Group)

  • การเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม ภาครัฐ

  • Glintt

  • การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข

  • POS Solutions GmbH

  • การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Scrive

  • การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Speed Identity AB

   ภาครัฐ อื่นๆ

  พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์

  • Access
  • Edatalia
  • Hyland Software
  • Medinformatix

  ผู้ให้บริการรวม

  • Atos Infogérance

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • Avalon Biometrics S.L. (Gemalto Group)

   การเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม ภาครัฐ

  • Edatalia Data Solutions S.L.

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก ภาครัฐ การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • Glintt

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข

  • Informatica El Corte Ingles (IECISA)

  • การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ สาธารณสุข การประกันภัย

  • POS Solutions GmbH

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและการบริการ สาธารณสุข การประกันภัย อื่นๆ

  • SERBAN S.L.

   การเงินและการธนาคาร ที่จุดขาย/การค้าปลีก โทรคมนาคม การประกันภัย

  • Speed Identity AB

   ภาครัฐ อื่นๆ

  Back to top
  A+ A-