13:00 - 15:00 (UTC+09:00), 17 พฤศจิกายน

Lunch Break

ขออภัย! เซสชันนี้สิ้นสุดลงแล้ว โปรดกลับมาตรวจสอบภายหลังสำหรับการบันทึกของเซสชัน
ภาษาจีนตัวย่อ
บนเวทีใน :ปักกิ่ง