1:00 - 1:30 (UTC+09:00), 17 พฤศจิกายน

Live-Stream: Creative Rights - Towards an Ecosystem

ขออภัย! เซสชันนี้สิ้นสุดลงแล้ว โปรดกลับมาตรวจสอบภายหลังสำหรับการบันทึกของเซสชัน
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
บนเวทีใน :ดัสเซลดอร์ฟ

เซสชั่น ที่เกี่ยวข้อง

เซสชั่น ที่เกี่ยวข้อง