12:00 - 14:00 (UTC+09:00), 17 พฤศจิกายน

Fresh Beats & Sketch

ขออภัย! เซสชันนี้สิ้นสุดลงแล้ว โปรดกลับมาตรวจสอบภายหลังสำหรับการบันทึกของเซสชัน
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
บนเวทีใน :พอร์ทแลนด์