ดร. Yuri Tanaka

นักวิจัย สาขาศิลปะสื่อกลาง • มหาวิทยาลัยศิลปะโตเกียว

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยศิลปะโตเกียว นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยศิลปะเมืองเกียวโต เยี่ยมนักวิทยาศาสตร์ที่เซิร์น และหัวหน้าคณะกรรมการวิจัยศิลปะจักรวาล มีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือที่หลากหลายโดยอาศัย 'จักรวาล' เป็นแนวคิดที่ยอมรับร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน โครงการของเธอมักจะพบได้ในที่สาธารณะหรือในงานเทศกาลศิลปะและวิทยาศาสตร์