4:30 - 5:00 UTC, 17 พฤศจิกายน

สิ่งที่นักออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตพีซีคิด

ภาษาญี่ปุ่น แปลพร้อมกันเป็นภาษาอังกฤษ
สตรีมออนไลน์ และ บนเวทีใน :โตเกียว

บทบาทของผลิตภัณฑ์, กระบวนการออกแบบ UX, ดิจิทัลและแอนะล็อก

ในฐานะนักออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นแฟนตัวยงของ Wacom เขาจะพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และพีซีในยุค DX พร้อมกับแบ่งปันวิสัยทัศน์ของเราต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์