ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่

กระตุ้นให้นักศึกษาสำรวจ ทดลอง และแสดงความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับปลูกฝังทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่พวกเขาจะต้องใช้ไปตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีของ Wacom ในการศึกษา

ปลดปล่อยศักยภาพในการสร้างสรรค์ของนักศึกษาออกมา

คุณสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาพยายามขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ เตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านศิลปะและการออกแบบอย่างไร ช่วยพวกเขาสร้างความมุ่งมั่นอันแรงกล้าด้วยการฝึกพวกเขาด้วยเครื่องมือที่สตูดิโอ เอเจนซี่ และนักสร้างสรรค์มืออาชีพไว้วางใจ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Wacom สำหรับงานศิลปะและการออกแบบขั้นสูง

"Technology knowledge is required in the industry to be a working professional. Students need to be well-versed in technology - its use and application. But more importantly, where they can push it to the next level."

- Anthony Fisher, Department Chair of Sequential Arts,
The Savannah College of Art and Design

Instill a creative foundation

Whether you're opening the world of creativity to grade schoolers or mentoring aspiring fashion designers in high school, you can enrich their learning with Wacom products in the classroom.

Engage your students with a digital platform to explore their passions in writing, drawing, painting and more. Use Wacom pen tablets and smartpads to encourage hands-on experimentation, foster collaboration and build solid critical thinking and problem solving skills.

Learn more about Wacom products for early creative. ::before ::after


Spur student participation and collaboration

Foster interaction and stimulate deeper learning by incorporating different teaching styles and environments into your curriculum. Wacom products make it easy to explain concepts visually, encourage collaboration, and support flipped and distance learning programs.

Tailor your teaching to the unique needs of each student by writing, sketching and annotating on screen, spontaneously. Or create rich interactive content they can review at their own pace.

Learn more about Wacom products for the interactive classroom. ::before ::after

เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับการศึกษาจาก Wacom


คอมพิวเตอร์พร้อมปากกา

อิสระในการสร้างสรรค์และความแม่นยำของปากกาบนหน้าจอ

สำรวจ


จอแสดงผลพร้อมเมาส์ปากกา

ที่มีความคมชัดและความไวต่อสีที่สมจริงราวกับเจาะลึกลงในรายละเอียด

เลือกชม


จอแสดงผลพร้อมเมาส์ปากกา

อุปกรณ์สำหรับเริ่มต้นการฝึกหัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกการสเกตช์ภาพและการถ่ายรูป

สำรวจ


สมาร์ทแพด

เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่คุณใช้ปากกาบันทึกลงในกระดาษให้เป็นไฟล์ดิจิตอลที่สามารถแชร์ได้

สำรวจ


Contact a Wacom Specialist to learn more about our products, evaluation program or education pricing.

Back to top
A+ A-
Feedback
Support