ภาษาอังกฤษเท่านั้น
สตรีมออนไลน์ และ บนเวทีใน :ดัสเซลดอร์ฟ

ในการศึกษาสมัยใหม่ หมึกแอนะล็อกมีบทบาทสำคัญเสมอ ด้วยระบบดิจิทัลของโรงเรียนที่กำลังจะเกิดขึ้น การใช้หมึกดิจิทัลบนอุปกรณ์ดิจิทัลจะนำเสนอวิธีการศึกษาใหม่ๆ และเพิ่มความสำคัญให้กับโรงเรียน

เข้าร่วมกับ Andreas Dengel จาก DFKI และ Markus Weber จาก Wacom ที่ให้มุมมองว่าเทคโนโลยีในการศึกษาสนับสนุนครูและนักเรียนอย่างไร วิธีปรับปรุงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยเทคโนโลยี Semantic Ink โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์และกราฟความรู้เพื่อนำเสนอผู้เรียนด้วยข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการส่วนบุคคล