21:00 - 21:30 (UTC+09:00), 16 พฤศจิกายน

Digital Stationery Consortium: Accelerating the smart ink, pen and paper experience

ภาษาอังกฤษเท่านั้น
สตรีมออนไลน์

Digital Stationery Consortium ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2016 ด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีหมึก ปากกา และกระดาษดิจิทัล วันนี้ สมาชิกของเราก้าวไปไกลกว่านั้น ไม่เพียงแต่นำเสนอเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย แต่ยังสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย

ตลอดระยะเวลา 5 ปึ สมาชิก DSC E Ink, Fujitsu, Lamy, Montblanc, Samsung, STAEDTLER และ Wacom ได้แบ่งปันความคิดเกี่ยวกับบริการ การเรียนรู้ และความทะเยอทะยานสำหรับอนาคตของพวกเขา