17:00 - 17:30 (UTC+09:00), 17 พฤศจิกายน

การเล่าเรื่องราวด้วยการปั้นแบบดิจิทัล

ภาษาอังกฤษเท่านั้น
สตรีมออนไลน์

การเล่าเรื่องผ่านงานประติมากรรม: ประติมากรรมที่น่าดึงดูดและนำเสนออย่างดีประสบความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นที่จดจำไปอีกนานหลังงานเสร็จสิ้น งานศิลปะมักจะเล่าเรื่องราว ศิลปินสามารถนำเสนอการเล่าเรื่องได้หลายวิธี - โดยการใช้ชุดของรูปร่างที่แสดงถึงช่วงเวลาในเนื้อเรื่องหรือโดยการเลือกช่วงเวลาสำคัญเพื่อเป็นจุดยืนของเรื่องราวทั้งหมด งานบรรยายมักแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ตำนาน หรือลึกลับที่รู้จักกันดี อย่างไรก็ตาม ศิลปินมักสร้างเรื่องราวของตนเอง โดยปล่อยให้ผู้ชมจินตนาการถึงเรื่องราว การคว้าความสนใจของผู้ชมและการข้ามกำแพงอายุเป็นหัวใจสำคัญของการเล่าเรื่องที่มีประสิทธิภาพ การรู้และประยุกต์ใช้ศิลปะการเล่าเรื่องไม่เพียงแต่เสริมความแข็งแกร่งให้กับงานประติมากรรม แต่ยังช่วยพัฒนาความสนใจของผู้ชมด้วย