Hartmut Obendorf

ผู้ร่วมก่อตั้ง • Kollektor.io

Hartmut เป็นนักวิจัย นักออกแบบ และนักเทคโนโลยี ความทะเยอทะยานของเขาคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลบวกต่อชีวิตของผู้คน เขาภาคภูมิใจในความเป็นเลิศและความยั่งยืนเมื่อสร้างทีมและซอฟต์แวร์ kollektor.io มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมนักสร้างสรรค์ในทางใหม่ๆ และสานสัมพันธ์ที่มีความหมายกับนักสะสม