Kate Beihl

รองประธาน • ฝ่ายการตลาด • Pear Deck

Kate เข้าร่วม Pear Deck ในฐานะผู้นำฝ่ายการตลาดคนแรกของบริษัทในปี 2017 ช่วยบริษัทขยายและเติบโตผ่านการเข้าซื้อกิจการที่ประสบความสำเร็จโดย GoGuardian ผู้นำในอุตสาหกรรม ในฐานะรองประธานฝ่ายการตลาด Kate สร้างทีมการตลาดที่สร้างสรรค์และขับเคลื่อนด้วยการเติบโต โดยมุ่งเน้นที่การช่วยเหลือนักการศึกษาสร้างช่วงเวลาการเรียนรู้อันทรงพลังสำหรับนักเรียนทุกคนทุกวัน