wacom

Hiroshi Fujioka

ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการอาวุโส • แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจ XR • Wacom

หลังจากที่เข้าร่วม Wacom ในตำแหน่งวิศวกร เขามีส่วนร่วมในการพัฒนาและการสร้างธุรกิจแท็บเล็ตและปากกาสำหรับไลน์อัปของผู้บริโภค หลังจากนั้นได้ย้ายไปที่แผนกวางแผนผลิตภัณฑ์และทำงานเป็นหัวหน้าโครงการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของธุรกิจ XR ของ Wacom โดยส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการพัฒนา