Jenny Rice

ผู้ร่วมก่อตั้ง • หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ • Limnu

Jenny Rice เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ที่ Limnu ซึ่งเป็นไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ตอบสนองและใช้งานง่าย ช่วยในการทำงานร่วมกันและเรียนรู้ด้วยภาพ Limnu มอบการประชุมทางวิดีโอแบบบูรณาการ คุณลักษณะการทำงานร่วมกัน และ API ที่ช่วยให้สามารถฝังบอร์ดลงในเครื่องมือที่มีอยู่ได้ Jenny มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการบริหารโครงการเทคโนโลยีต่างๆ ที่ Fidelity และ J.P. Morgan