Jingguo Yao

หัวหน้าฝ่ายเทคนิคของห้องเรียนระบบคลาวด์ • New Oriental Education & Technology Group

เขามีหน้าที่รับผิดชอบหลักต่อสถาปัตยกรรมเทคนิคและการบริหารทีมของระบบห้องเรียนบนคลาวด์

เขาได้ทำงานที่ IBM ในการพัฒนาที่จัดเก็บข้อมูลแบบกระจายและเอ็นจินประมวลผล รวมทั้งการออกแบบภาษาคิวรีข้อมูลขนาดใหญ่ หลังจากนั้น เขารับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาของแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ที่ Tianya Community