Niko Kalantzis

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการและผู้ตรวจสอบอาวุโส • สถาบันศึกษาการตรวจเอกสาร • สถาบัน Chartoularios

Nikolaos (Niko) Kalantzis ถือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาฟิสิกส์ อนุปริญญาบัณฑิตในสาขานิติวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาการตรวจเอกสาร และอนุปริญญาในสาขาการตรวจเอกสาร (FSSocDip) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญศาลในเอเธนส์และไพรีอัส Niko จัดการคดีไพรเวทและบริหารสถาบัน Chartoularios สมาชิกสมทบของ ENFHEX ที่เขาเป็นสมาชิกคณะกรรมการอำนวยการ Niko ยังเป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Staffordshire ด้วย