สำรวจ

แอพและ&คลาวด์ของ Wacom

wacom apps services m

Apps & services

Apps & services that help you capture or develop your ideas, be more productive, or get your creativity going.

แอพและ&คลาวด์ของ Wacom

Inkspace

Wacom Inkspace เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาต่อยอดงานที่สร้างขึ้นบนกระดาษได้

Bamboo Paper

Bamboo Paper จะเปลี่ยน iPad หรืออุปกรณ์ Android ของคุณให้กลายเป็นกระดาษ

Wacom Notes

Wacom Notes เปลี่ยนลายมือของคุณให้เป็นข้อมูลเอกสารดิจิทัลอัจฉริยะ

Back to top
A+ A-
Support