Victor Paredes

ประธาน • Moho Animation

Victor Paredes เป็นนักข่าว แอนิเมเตอร์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ชาวชิลี เขาเป็นหัวหน้างานของ Rigged Animation ที่ Cartoon Saloon (My Father's Dragon, Wolfwalkers) และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของซอฟต์แวร์ Moho Animation ในชิลี เขาเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์และแอนิเมเตอร์อาสาสมัครในโครงการการเมืองและองค์กรเอกชนหลายแห่ง รวมถึงการรณรงค์หาเสียงของประธานาธิบดีและการลงประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ในปี 2020