Satoshi Nakane

รองเลขาธิการ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการกำกับการเลือกตั้ง • เมืองเทนริ

ในปี 1992 เขาร่วมงานกับเทศบาลเมืองเทนริ จังหวัดนารา ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เก็บภาษีส่วนกลาง จัดการความสะดวกด้านการกีฬาและหน้าที่ที่คล้ายกันอื่นๆ ในปี 2020 เขาเข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับการเลือกตั้ง