ห้องประชุมและห้องฝึกอบรม

สื่อสารเป็นภาพด้วยจอพร้อมปากกาของ Wacom

เพิ่มความสนใจของผู้ฟังและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้ปากกาของ Wacom เพื่อทำเครื่องหมายและเพิ่มคำอธิบายลงในงานนำเสนอและเอกสารประกอบการฝึกอบรมของคุณ

ตระกูลผลิตภัณฑ์ของปากกาแบบอินเทอร์แอคทีฟของ Wacom ใช้งานได้อย่างง่ายดายเนื่องจากคุณเขียนหรือวาดภาพด้วยปากกาอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าจอโดยตรง วาดภาพลงในสิ่งที่คุณกำลังดูบนหน้าจอของ Wacom ได้อย่างง่ายดายเหมือนขีดเขียนลงบนแผ่นกระดาษ เมื่อมีการเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์หรือจอภาพขนาดใหญ่อื่นๆ ก็จะสามารถแบ่งปันไอเดียและข้อมูลของคุณกับบรรดาผู้ฟังจำนวนมาก หรือแม้กระทั่งแบ่งปันผ่านเครือข่ายของคุณ

เพื่อแสดงให้เห็นภาพวิธีการใช้งานจอพร้อมปากกาของ Wacom ในห้องประชุมหรือห้องการฝึกอบรมขององค์กร ให้ลองจินตนาการว่าคุณกำลังนำเสนอรายงานรายเดือน โดยใช้แล็ปท็อป จอพร้อมปากกาของ Wacom, โปรเจคเตอร์ และ Microsoft PowerPoint อันดับแรก ปากกาจะทำงานตามฟังก์ชันทั้งหมดของเมาส์ คุณจึงสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์และคลิกเพียงแค่เลื่อนปากกาไปบนพื้นผิวของหน้าจอ นั่นหมายความว่าการเพิ่มจอพร้อมปากกา Wacom จะทำให้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ใช้งานได้ง่ายดายยิ่งขึ้น อย่างที่สอง การใช้ปากกาบนหน้าจอโดยตรงพร้อมด้วยเครื่องมือหมึกใน PowerPoint จะทำให้คุณสามารถทำไฮไลต์ตัววัดหลัก วงกลมรอบเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญ และเขียนลงในรายการที่นำเสนอบนสไลด์แบบเรียลไทม์ ดังที่พูดกันว่า รูปภาพสื่อความหมายได้เท่ากับคำนับพัน ดังนั้น การวาดแผนภาพ ลูกศร และวงกลมง่ายๆ ก็ทำให้คุณได้เปลี่ยนแปลงงานนำเสนอเป็นเซสชันการทำงานแบบมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้ทันที วิธีนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการฟังอย่างกระตือรือร้นและเพิ่มความสนใจของผู้ฟังให้มากขึ้น จึงช่วยทำให้ได้ผลลัพธ์จากการประชุมหรือเซสชันการฝึกอบรมที่ดียิ่งขึ้น

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการทำงานร่วมกันแบบมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบโดยที่วิศวกร ผู้จัดการโครงการ และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่อยู่ต่างสถานที่กัน ตรวจสอบใบแจ้งหนี้สำหรับค่าวัสดุล่าสุดแบบออนไลน์ขณะอยู่ในการประชุมทางไกล พวกเขาต่างใช้จอพร้อมปากกาของ Wacom เพื่อดูข้อมูล และแต่ละคนก็สามารถระบุการอัพเดทของตนได้ตามลำดับ และยังสามารถควบคุมการอภิปรายโดยการเขียนด้วยปากกาลงบนหน้าจอโดยตรงเพื่อเน้นย้ำปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำที่ใครๆ ก็มองเห็นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ประโยชน์ของการนำเสนอด้วยจอพร้อมปากกาของ Wacom

  • ทำให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมผ่านทางการสื่อสารระหว่างกัน
  • ดึงดูดสายตามาที่ประเด็นของคุณ
  • หันหน้าเข้าหาผู้ฟังได้ตลอดเวลา
  • ความง่ายในการใช้งาน ทำให้คุณสามารถมีสมาธิอยู่กับเนื้อหาของคุณได้
  • ทำเครื่องหมายและเลื่อนสไลด์ไปข้างหน้าด้วยปากกาด้ามเดียว
  • ใช้ได้กับทุกเครื่องโปรเจคเตอร์หรือรับชมผ่านหน้าจอได้โดยตรง
  • ปากกาสามารถควบคุมเคอร์เซอร์ในทุกๆ แอพพลิเคชัน

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำสำหรับห้องประชุม ห้องฝึกอบรม หรือห้องสัมมนา

DTK-2451 และ DTH-2452

จอภาพสี LCD ขนาด 24 นิ้ว ความละเอียด 1920 x 1080 ระดับ Full HD

DTU-1141B

จอ LCD สีพร้อมปากกา 10.1” 1920 x 1080

เราจะช่วยคุณได้
อย่างไรบ้าง

คลิกด้านล่างหากคุณมีข้อสงสัยทั่วไป หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Wacom Business Solutions

Back to top
A+ A-