ภาษาอังกฤษเท่านั้น
สตรีมออนไลน์

ปีที่แล้วเริ่มต้นขึ้นอย่างคาดไม่ถึงด้วยการระบาดใหญ่ทั่วโลก นักเรียนทั่วโลกต้องปรับตัวกับวิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เปลี่ยนจากชั้นเรียนแบบตัวต่อตัวในโรงเรียนเป็นโฮมสคูลที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคุณครูจำกัด ในขณะเดียวกัน บริษัทสตาร์ทอัปทั่วโลกก็ได้สนับสนุนคุณครูและนักเรียนด้วยเครื่องมือของตนเองเพื่อพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ทางดิจิทัล พบกับแชมป์การศึกษาที่ซ่อนอยู่และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองของพวกเขาต่อการศึกษาทางดิจิทัล