3:00 - 5:30 (UTC+09:00), 17 พฤศจิกายน

AM Sketch Jam

ขออภัย! เซสชันนี้สิ้นสุดลงแล้ว โปรดกลับมาตรวจสอบภายหลังสำหรับการบันทึกของเซสชัน
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
บนเวทีใน :พอร์ทแลนด์