13:30 - 14:15 (UTC+09:00), 17 พฤศจิกายน

สุดยอดโครงการวิทยาศาสตร์การวิจัยมหาสมุทร 3 มิติ

ภาษาญี่ปุ่น แปลพร้อมกันเป็นภาษาอังกฤษ
สตรีมออนไลน์ และ บนเวทีใน :โตเกียว

สุดยอดโครงการวิทยาศาสตร์การวิจัยมหาสมุทร 3 มิติ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นได้เปิดตัวแล้วในฐานะโครงการมหาสมุทรและญี่ปุ่นโดยมูลนิธินิปปอน โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ของมหาสมุทรให้กับคนรุ่นต่อไป และทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วประเทศญี่ปุ่น ด้วยการวิจัยสัตว์ทะเลโดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ ล่าสุด โครงการมีเป้าหมายเพื่อสร้างศักยภาพของเยาวชนในฐานะผู้นำแห่งอนาคตในด้านต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาตนเองด้วยการขยายมุมมองให้กว้างขึ้น เทคโนโลยี 3 มิติ ช่วยวิจัยสัตว์ทะเลได้อย่างไร ในเซสชันจะอธิบายประวัติเบื้องหลังโครงการนี้โดยการเล่าถึงการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3 มิติ ในญี่ปุ่นปัจจุบันเทียบกับแนวโน้มของโลก นอกจากนั้น จะมีการแบ่งปันเคล็ดลับในการสอนการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ในห้องเรียนด้วยการแสดงวิดีโอสาธิตงานจริงโดยใช้แท็บเล็ตพร้อมปากกาของ Wacom ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม 3 มิติ