เจแปน ฟิลฮาร์โมนิก ออเคสตรา

ก่อตั้งโดยอาเคโอะ วาตานาเบะ และคนอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2499 พี. อินคิเน็น (หัวหน้าวาทยากร), เอ. ลาซาเรฟ (ผู้ได้รับรางวัลวาทยากร/ที่ปรึกษาด้านศิลปะ), จุนอิจิ ฮิโรคามิ (เพื่อนของ เจพีโอ, ที่ปรึกษาศิลปะ), เคนิชิโร โคบายาชิ (ผู้ได้รับรางวัลวาทยากร/ที่ปรึกษาด้านศิลปะ), คาซึกิ ยามาดะ(วาทยากรถาวร) และ คาชุน หว่อง (หัวหน้าวาทยากรรับเชิญ) โดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหลักสามด้าน ได้แก่ "คอนเสิร์ตออร์เคสตรา" "โปรแกรมการศึกษา" และ "กิจกรรมระดับภูมิภาค" เจพีโอ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมการรับรู้ทางวัฒนธรรมผ่านดนตรี