Joss Giffard-Burley

ผู้อำนวยการ, สถาปัตยกรรมระบบนิเวศหมึก, แผนกหมึก • Wacom

Joss เข้าร่วมกับ Wacom เมื่อ 7 ปีที่แล้ว และปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Ink Ecosystem Architect ของ Wacom ซึ่งช่วยให้เขากำหนดอนาคตของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ของ Wacom และสนับสนุนความปรารถนาของเขาในการสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับหมึกดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น